Lembo American by Bimal Thakkar in Gujarati Women Focused PDF

લેમ્બો અમેરિકન

by Bimal Thakkar in Gujarati Women Focused

લેમ્બો અમેરિકન હે! ગાઈસ. મારું નામ લેમ્બો. I am vice President in Banners Life Insurance Company. મારું નામ આમ તો રુચિતા છે. પણ મારી ઉચાઈ વધારે છે તો ભારતમાં મને ચીડાવા લોકો મને લંબુ કહેતા. અને USA માં હવે ...Read More