Ramacha shela..- 1 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

रामाचा शेला.. - 1

by Sane Guruji in Marathi Social Stories

सरला आपल्या खोलीत रडत बसे. या जगात आपल्याला कोणी नाही असे तिला सदैव वाटे. आणि खरोखरच तिला कोण होते? आई नाही म्हणजे कोणी नाही. आईची उणीव कशाने तरी भरून येणे शक्य आहे का? किती झाले तरी आई ती आई. ...Read More