Ramacha shela..- 4 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

रामाचा शेला.. - 4

by Sane Guruji Matrubharti Verified in Marathi Social Stories

आई मुलाची वाट पाहात होती. दिवाळीत आला नाही, नाताळात आला नाही. परीक्षा आहे, अभ्यास असेल, होऊ दे एकदाची परीक्षा असे द्वारकाबाई म्हणत असत. परंतु त्यांच्याच्याने आता काम होईना. त्या आजारी पडल्या. आपल्या खोलीत त्या आता पडून असत. स्वत:च थोडी ...Read More