Ramacha shela..- 7 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

रामाचा शेला.. - 7

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

सरले, कोठे ग आता जाणार? ती पुन्हा स्टेशनवर आली. मुंबईकडच्या गाडीत बसली. शून्य मनाने जात होती. मुंबईच्या समुद्रात जीव द्यावा असेही तिच्या मनात येई, नलूकडे जावे व तिला सारे सांगावे असेही तिला वाटे. परंतु उदयने खरोखरच जीव दिला असेल तर? ...Read More