Ramacha shela..- 10 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

रामाचा शेला.. - 10

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

सरलेचा पत्ता नव्हता. तिने खरोखरीच जीव दिला की काय? आणि तिचा उदय, त्यानेही जीव दिला असेल का? विश्वासराव एकटे बसले म्हणजे त्यांच्या मनात हे विचार सारखे येत. एके दिवशी रात्री ते उठले. त्यांना अलीकडे झोप फारशी येत नसेच. ते ...Read More