Ramacha shela..- 13 -Last part by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

रामाचा शेला.. - 13 - Last part

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

“मावशी ! मावशी !” “सारे बोलतो हो नलू.” सायंभोजने झाली. सायंप्रार्थना झाली. आणि सरला, उदय, नलू तिघे बोलत बसली होती. प्रकाश बोलत होता. खेळत होता. शेवटी तो आईच्या जवळ तेथे निजला. सरलेने नलूला सारी वार्ता सांगितली. उदय सद्गदित होऊन म्हणाला, “नलू, माझी ...Read More