surprise by Salima Rupani in Gujarati Women Focused PDF

સરપ્રાઈઝ

by Salima Rupani in Gujarati Women Focused

હિમાને આજે ઉઠવાનું પણ મન નહોતું થતુ. આખુ શરીર કળતુ હતુ. અંદરથી સુસ્તી જાણે શરીર ગરમ કરી રહી હોય એવુ લાગતુ હતુ. બીજુ એલાર્મ વાગ્યું, મહેનતથી ઊભી થઈ.ત્યાં હર્ષ ઉંઘરેટી આંખો ખોલી ને ક્હે "સર્જૂભાઈનુ ટિફિન પણ બનાવવાનુ છે, ...Read More