Ahirani lokparampara - pustak parikshan by Vineeta Deshpande in Marathi Book Reviews PDF

अहिराणी लोकपरंपरा - पुस्तक परीक्षण

by Vineeta Deshpande in Marathi Book Reviews

पुस्तक परीक्षण "अहिराणी लोकपरंपरा" लेखक- डॉ. सुधीर देवरे प्रकाशक-ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई भारत अनेक लोकपरंपरेनी नटलेला देश आहे. पिढी दर पिढी या परंपरा काळासोबत पुढे चालत रहातात. या प्रवासात कधी सोयीनुसार बदल केले जातात तर कधी परिस्थितीमुळे नकळत घडत असतात. ...Read More