વાંદરામાંથી માણસ ને માણસમાંથી કાગડા....!

by Ramesh Champaneri Matrubharti Verified in Gujarati Humour stories

વાંદરામાંથી માણસ ને માણસમાંથી કાગડો..! આ લેખનું ટાઈટલ જરા અઘરું ને અટપટું તો છે જ..! ટાઈટલ વાંચીને અમુકના મોંઢા વંકાશે એની પણ ખબર છે. આવાં વાંકાયેલા મિજાજવાળાને એટલું જ કહેવાનું કે, ‘જાહેરાત કંઈ અલગ ને ...Read More