You are with me...! - 8 by Suraj Gatade in Marathi Human Science PDF

तू माझा सांगाती...! - 8

by Suraj Gatade in Marathi Human Science

विक्टर बद्दल त्या थ्री-डी होलोग्राम मधील व्यक्तीला जनार्दन सारंग यांनी माहिती दिली. विक्टरला स्माईल देऊन ती व्यक्ती बोलू लागली ती नाराजीतच..."साल्या जण्या, माझ्या अंत्यसंस्कारासाठी नाही ते नाही माझ्या मातीला पण आला नाहीस होय?" ती व्यक्ती नाराजीने बोलली."मरून पण जिवंत ...Read More