Bandini - 2 by प्रीत in Marathi Novel Episodes PDF

बंदिनी.. - 2

by प्रीत Verified icon in Marathi Novel Episodes

... बोलता बोलता तिच्याचकडून मला कळलं की त्याचं नाव अनय आहे....पुढे.. एका क्षणाचाच नजरेचा खेळ...पण कायमची मनात घर करून गेली त्याची ती नजर...का कुणास ठाउक, पण त्याला बघितलं की असं वाटायचं की आमची खूप आधीपासूनची ओळख आहे...कुठे भेटलेय बरं ...Read More