Rahashy Saptsuranch - 5 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

रहस्य सप्तसुरांच ( भाग ५)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

पहिली गोष्ट... खून हा रात्रीचाच होतो, ३ ते ४ दरम्यान... आरोपीला science ची चांगली माहिती आहे. Plaster of Paris हे दुधात किंवा दुधापासून बनवलेल्या पदार्थात mix केलं कि त्याचं slow poison तयार होते, हे त्याला माहित आहे. तेच देऊन ...Read More