સંબંધો ની આરપાર.... પેજ - ૩૫

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પ્રયાગ યુ.એસ.એ જવાની તૈયારી માં છે,અનુરાગ સર નો ફોન હતો તે પોતે પણ એરપોર્ટ તેને મળવા આવી રહ્યા હતા. આસ્થા તથા પ્રયાગ ના ફ્રેન્ડસ પણ એરપોર્ટ પર આવી રહ્યા હતા. પ્રયાગ ઘરે થી એરપોર્ટ જવા માટે તૈયાર છે.************* હવે ...Read More