હું છું ને તારી સાથે...

by Uday Maniyar in Gujarati Women Focused

હું છું ને તારી સાથે...ઉદય મણીયાર"હું છું ને તારી સાથે..." કેવુ સુંદર મજાનું વાક્ય છે... ભલે ને ફક્ત સાત અક્ષરનું બનેલું આ નાનુ એવુ વાક્ય હોય પણ તમને સાત સમંદર પાર કરવાની શક્તિ આપે છે... આ વાક્ય ખુદ માં ...Read More