Sud - 9 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

सूड ... (भाग ९)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

दोन दिवसांनी महेश मुंबईत परतला. थेट अभिषेकला भेटायला गेला." काय मग, inspector महेश, काय चाललंय ? " अभि जरा विचारात होता. महेशने ओळखलं, " काय झालं रे ? ", "काही नाही , जरा tension आले आहे या केसचे… ", ...Read More