Sud - 10 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

सूड ... (भाग १०)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

" एक केस होती, त्यात आता दुसरी केस सुरु झाली." अभि वैतागून म्हणाला. " पण तो पुण्याला गेला का… काहीच कळत नाही. बरं , त्याच्या शरीरातून जी गोळी काढली, त्याची काही माहिती, ज्या गनमधून गोळी झाडली ती गन भेटली ...Read More