Sud - 12 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

सूड ... (भाग १२)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

" पहिले सगळे relax व्हा, मग मी सुरु करतो. " अभिने पुन्हा सगळ्याकडे एक नजर फिरवली. " ok, पहिला प्रश्न विचारतो… आणि खरी उत्तरे मी अपेक्षित करतो. कारण मी खूप माहिती मिळवली आहे. फक्त ती तुमच्याकडून आली तर जास्त ...Read More