Pralay - 30 - Last part by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - ३० - Last Part

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

प्रलय-३० आयुष्यमान जेव्हा दुसऱ्यांदा प्रलयकारीके चा सामना करण्यासाठी मारूतांच्या जुन्या मंदिरात सामोरा गेला , त्यावेळी प्रलयकारिकेच्या आत्मबलीदानाचा विधी पूर्ण झाला होता . प्रलयकारिका संपूर्ण शक्तिशाली झाली होती . तिच्या त्या काळ्या डोळ्यात ...Read More