Pritichi Premkatha - 17 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

प्रीतीची 'प्रेम'कथा - 17

by Nitin More in Marathi Novel Episodes

१७ पूर्णानंदाशी भेट अर्थात एकच लक्ष्य: प्रेमचे प्रेम! उगवत्या दिवसाचा उगवता सूर्य कसल्या आयडिया घेऊन येईल? मी रात्रभर विचार करायचा प्रयत्न केलेला. पूर्णानंदास कसे गाठावे? भिंदिच्या नकळत? नि कदाचित त्या जगदाळे काकांच्याही नकळत. माझे डोके चालेना. पण ...Read More