Apurn - 1 by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण... - भाग १

by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories

"पाहिले ना मी तुला, तू मला ना पाहिले, तरी कुठे मन वेडे गुंथले".... हरी असाच दारू ची बाटली हातात घेऊन आपल्याच धुंदीत चालत घरी जात होता... चालत चालत तो रेल्वे क्रॉससिंग ला पोचला... गाणं म्हणत म्हणत तो फाटक क्रॉस ...Read More