bormal by Subhash Mandale in Marathi Biography PDF

बोरमाळ

by Subhash Mandale in Marathi Biography

'बोरमाळ' कुणाच्या घरी गणपतीच्या वेळी पुजा ठेवतात तर कुणाच्या घरी वास्तुशांतीला पुजा ठेवतात.कुणी लग्नाची पुजा ठेवतात,तर कुणी मंदिरात मुर्ती स्थापन करताना पुजा ठेवतात. गावात एकही ब्राम्हण किंवा पंडित नसल्यामुळे गावातील रामोशी जातीचे खाशाबानाना,सगळे त्यांना 'शाहीरनाना' म्हणतात.लग्न लावणं,सत्यनारायणाची कथा ...Read More