પ્રેમ વિના કૃષ્ણ પણ અધુરો

by Tejvicy Verified icon in Gujarati Love Stories

એક દિવસ સ્વર્ગ માં ફરતા ફરતા રાધા કૃષ્ણ સામે સામે આવી ગયાવિચલિત દેખાતા કૃષ્ણ ખુશખુશાલ દેખાતી રાધાકૃષ્ણ અધીરા થયા રાધા ધીમે થી હસીકૃષ્ણ કાંઈ કહે પેલા રાધા બોલી ઉઠીકેમ છો દ્વારિકાધીશ ?????જે રાધા એને કાન્હા કાન્હા કહી બોલાવતી એના ...Read More