Nava Prayog - 4 by Sane Guruji in Marathi Children Stories PDF

नवा प्रयोग... - 4

by Sane Guruji in Marathi Children Stories

दिवाणखाना भव्य होता. ठायी ठायी कोचे होती. मध्ये बैठक होती. तेथे होड होते. महात्माजींची तसबीर तेथे होती. घना तेथे बसला होता. तो व्यवस्थापक व मालक यांची वाट पाहात होता. खिशातून टकली काढून तो तेथे कातीत बसला आणि रामनाम म्हणत ...Read More