Tujh Sangathe... - 3 by RaviKumar Aghera in Gujarati Love Stories PDF

તુજ સંગાથે... - 3

by RaviKumar Aghera in Gujarati Love Stories

પ્રકરણ - 3 'શાયમાં' અવાજ કાનમાં થઈને હૃદયમાં એક રણકાર ઉત્પન્ન કરી ગયો. સપનામાં આવેલી છોકરીનું પણ નામ પણ શું આજ હશે. શું આ એજ છોકરી હશે જે બગીચામાં સુતેલા ગૌતમનું માથું સેહલાવતી હતી. રાતનું સપનું ...Read More