Apurn - 3 by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण... - भाग ३

by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories

मागे फिरताच त्याने पाहिलं की... रात्रीच्या काळोखात जिथं काहीच दिसत नव्हतं अश्या गुप्त काळोखात नुसतंच त्या मुलीचा चेहऱ्यावर उजेड उठून दिसत होतं, जणू कोण भूत नाही पण एक आधी अपसारच स्वर्गातून खाली उतरलीय... "मग काय बोलली ईशा"... ती मुलगी ...Read More