Mitra my friend - 1 by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

मित्र my friend - भाग १

by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories

(सदर कथा काल्पनिक असून त्याचा संबंध कोणत्याही सिनेमाशी... कथेशी नाही... संबंध आल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा... हि कथा आपल्याला खूप मागे घेऊन जाते.... ज्या काळात social media, FB , मोबाईल असं काही अस्तित्वात नव्हतं ... निदान भारतात तरी... ) ...Read More