Mitra my friend - 6 by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

मित्र my friend - भाग ६

by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories

संदीपचं घर आणि कपड्यांचे दुकान शेजारी -शेजारी होते. " तू मघाशी फोन लावला तर कोणी उचलला ? " प्रियाने विचारलं. " कोणीतरी सँडी बोलत होता.. मी लगेच ठेवून दिला फोन.. ", "अरे.. बाळा... सँडी म्हणजे संदीप... तुला माहीत नाही ...Read More