Rang he nave nave - 2 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

रंग हे नवे नवे - भाग-2

by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes

मैथिली पण घरी आली आता मात्र तिला लग्नाचा क्षीण जाणवत होता. आणि आजपासून आदिती पण नसणार ह्याच ही दुःख खूप होत तिला. क्षणाक्षणाला तिची आठवण येत होती. पण थकव्यामुळे तिला कधी झोप लागली तिला कळलं ही नाही. दुसऱ्या दिवशी ...Read More