The Infinite Loop of Love - 7 by Shubham S Rokade in Marathi Love Stories PDF

The Infinite Loop of Love - 7

by Shubham S Rokade Verified icon in Marathi Love Stories

संकेत रवीच्या बिल्डींगपाशी पोहोचला . रवी आणि प्रीती दोघेही कोठेतरी निघाले होते ." रवी कोठे चाललाय तुम्ही ...?" संकेत तू आमच्या पासुन दुर रहा , आम्हाला नको आहे तुझी मदत .... रवी म्हणाला" माझं ऐकून तर घे , मी ...Read More