સંબંધો ની આરપાર... પેજ - ૪૧

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

સંબંધો ની સ્વિકૃતિ માં પ્રયાગ તથા અદિતી કેટલા અંશે ગંભીર છે, તથા આ સંબંધ માં આગળ વધી ને કોઈપણ વ્યક્તિ કે પરિવાર ને લેસ માત્ર દુઃખ નાં પહોંચી જાય તેની અગમચેતી રૂપે સ્વરા પ્રયાગ ની સાથે વાતચીત કરેછે.જ્યારે સ્વરા ...Read More