Rang he nave nave - 7 by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories PDF

रंग हे नवे नवे - भाग-7

by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories

'अरे यार ह्याला राग आला वाटतं, श्शी.. काय करु आता? तो पण बरोबर म्हणतोय तो थोडीच दरवर्षी राहणार आहे, पण त्यानेही समजून घ्यायला नको का की असेल मला काम? पण विहान चिडला, सहसा तो चिडत नाही, काय मागत होता ...Read More