અધુુુરો પ્રેમ - 3 - ધર્મસંકટ

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

ધર્મસંકટ આકાશના પલક પ્રત્યે ના પ્રેમ ના એકરાર પછી પલક કશું બોલી પણ શકી નહીં ને કશું સમજી પણ શકી નહી આમ અચાનક પલકના સામે ધર્મસંકટ આવીને ઉભું રહ્યું. હજી તો હાલજ પલકનું વેવિશાળ નક્કી કર્યું છે. ને આજે ...Read More