જિંદગી ...એક દાખલો..સરવાળા-બાદબાકીનો - 4

by Urvi Hariyani Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

કામ્યાની આંખો બંધ હતી. એનાં હોઠ સૂકા પર્ણની માફક ફફડી રહેલાં. એ હોઠો પર માર્દવતાથી આંગળી ફેરવી રહેલો કાર્તિક પૂછી રહ્યો હતો, ' કામ્યા, મારી બર્થ-ડે ગિફ્ટ ?' કામ્યાએ એની દંતાવલીથી હોઠ અંદર લીધા અને સહેજ ભીના કરી ફરી અધખુલ્લા ...Read More