my corner - 1 by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Social Stories PDF

माझा कोपरा भाग पहेला

by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Social Stories

हां तोच माझा कोपरा कि मी तिथे तासनतास बसायचो,सगळ्यांचे सतत विचार एकावेळी माझ्या कानात घुमायचे आणि मला तेव्हा खूप Problem चे सोल्युशन मिळायचे कारण त्या कोपऱ्यात मी एकटा बसलेला असायचो , आणि एकटा बसलो म्हणजे त्यात फक्त नि फक्त ...Read More