અ ન્યૂ બિગિનિંગ - પ્રકરણ-૧૨

by Sagathiya sachin Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વાતાવરણ આખુ શાંત અને ગમગીન બની ગયુ હતુ. ત્રણેય મિત્રો એકદમ ચુપ થઈને સાબરમતીને જોઈ રહ્યા હતા. “સતિષ આમ ચુપ રહેવાથી પ્રિયા તને મળી નથી જવાની. જે સફર શરૂ જ નથી થઇ તેને હવે ફરી શરૂ કરવામાં કોઈ ફાયદો ...Read More