ખેલ : પ્રકરણ 32 - છેલ્લો ભાગ

by Vicky Trivedi Verified icon in Gujarati Novel Episodes

પૃથ્વી સહિત દરેકને બધું સમજાવી દઈ મનુએ બધી ગોઠવણ કરી લીધી.ફોન ઉપર થયેલી વાત ચીત મુજબ જ્યારે ડી.એસ.પી. ફાર્મ હાઉસ ઉપર પહોંચ્યો ત્યારે મનું એકલો જ બહાર હાજર હતો બીજા બધા અંદર ગોઠવાઈ ગયા હતા. ભાગવતે બેઠક લીધી એટલે ...Read More