Rang he nave nave - 13 by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories PDF

रंग हे नवे नवे - भाग-13

by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories

आता ही मला का फोन करत आहे! विहान अजूनही चिडलेला होता. 'because still Care's for you!' दुष्यंत म्हणाला! 'तू इथे काय करतोय?' विहान त्याला म्हणाला. 'आलो असच मला माझ्या अंतरआत्म्याने ने सांगितलं की माझा भाऊ दुःखात आहे आणि हे ...Read More