Serial Killer - 3 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

Serial Killer - 3

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

3 तो दुसरा खूनही हुबेहूब त्याच पद्धतीने झाला होता . त्याच्याही कपाळावरती आय एम द रेपिस्ट आणि तोंडामध्ये त्याचंच कापलेले लिंग घातलेलं होतं. तो एक कॉलेजचा विद्यार्थी होता . एवढ्याशा वयात त्याच्यावरती ही ...Read More