સંબંધો ની આરપાર.. - પેજ - ૪૪

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

એકબાજુ અદિતી તેનાં પેરેન્ટ્સ ને તેનાં અને પ્રયાગ બન્ને ના સંબંધ ની જાણ કરી અને તેમને સમજાવી રહી હોય છે, ત્યારે બીજી બાજુ પ્રયાગ પણ તેની મમ્મી અંજલિ સાથે તેનાં અને અદિતી નાં પ્રેમ સંબંધની વાત કરવા ફોન કરેછે. ...Read More