history of Dhefaliyabapa by દિવ્યેશ ચોચા in Gujarati Mythological Stories PDF

ઢેફલીયાબાપા નો ઇતિહાસ

by દિવ્યેશ ચોચા in Gujarati Mythological Stories

ઢેફલીયાબાપાઅરબસાગરથી (લોએજ વીન્ધી) સાતેક કિ.મી. દૂર જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના કંકાસા નામનું નાનકડું , કબીરના વડની છાયામાં સમાય જાય એટલી વસ્તી ધરાવતું આશરે બે - અઢી હજારની જુદીજુદી કોમના લોકોની વસ્તી ધરાવતું ગામ. ગામની વસ્તીમાં બ્રાહ્મણ, આહિર , કોળી ...Read More