આરોપ - (વહુએ મૂકેલા સાસુ પરના આરોપની એક હૃદયસ્પર્શી કથા)

by Nirav Patel SHYAM Verified icon in Gujarati Social Stories

"આરોપ"નીરવ પટેલ "શ્યામ"મુકુંદના લગ્નને હજુ 3 મહિના જ થયા હતા, નવી આવેલી વહુ રીમા ઘરમાં ધીમે ધીમે સેટ થવા લાગી હતી, મુકુંદ પણ તેને ખુશ રાખવાના તમામ પ્રયત્નો કરતો, મુકુંદની મમ્મી કલ્પનાને પણ દીકરી નહોતી એટલે એમને પણ વહુના ...Read More