Serial Killer - 4 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

Serial Killer - 4

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

4 फॉरेन्सिक रिपोर्ट वरून एक गोष्ट मात्र कळाली ती म्हणजे दोन्ही खून करण्याची पद्धत एकच होती . काहीही फरक नव्हता . ह्यावरून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होत होती ती म्हणजे ...Read More