Mahekta Thor - 13 by HINA in Gujarati Novel Episodes PDF

મહેકતા થોર.. - ૧૩

by HINA Verified icon in Gujarati Novel Episodes

ભાગ -૧૩ ( આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે વ્યોમને સૃજનભાઈ મળે છે, વ્યોમ ભૂત બંગલા તરફ જાય છે હવે આગળ......) વ્યોમ ગામના એક અજાણી વ્યક્તિ સાથે નીકળી પડે છે પોતાના મુકામ તરફ. ગામના ભાઈ વ્યોમને ભૂત બંગલા સુધી લઈ ...Read More