Makar sankrant - 3 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

मकर संक्रांत भाग ३

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

मकर संक्रांत भाग ३ संक्रांतीचा शेतीशी आणि सौरकालगणनेशी संबंध आहे . असं म्हणतात की संक्रांती नंतर येणाऱ्या रथसप्तमीपासुन सुर्याच्या रथाला घोडे लागतात आणि सुर्यदेव चांगलेच मनावर घेतल्याप्रमाणे आग ओकायला (तापायला) सुरूवात करतात. या दिवशी आपल्या मोठया भावाबरोबर, मित्रमंडळींबरोबर ...Read More