Serial Killer - 7 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

Serial Killer - 7

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

7साधना बोलत होती .... आतापर्यंत झालेल्या सहा खुनामुळे तुम्हाला बराच त्रास झाला असेल तुम्हाला तपास करावा लागला असेल , पुरावे गोळा करावे लागले असतील . पण मी माझ्या गुन्ह्यांची कबुली देत आहे . हे सहा खून ...Read More