Jaat by Milind Joshi in Marathi Philosophy PDF

जात

by Milind Joshi in Marathi Philosophy

सध्याचा गाजणारा मुद्दा कोणता? जात... मला वाटते हा मुद्दा आधीही होताच आणि यापुढेही असाच चालू राहील. अर्थात आपण जर याचे गांभीर्य वेळीच ओळखले तर मात्र तो बराचसा सुसह्य बनेल. सकारात्मक राहायला काय हरकत आहे? असो... ही गोष्ट आहे १९८६ ...Read More