મારે મહેનતનું જોઈએ...!!! (રમકડાં વેંચતા બાળકની એક હૃદયસ્પર્શી વાર્તા)

by Nirav Patel SHYAM Verified icon in Gujarati Motivational Stories

"મારે મહેનતનું જોઈએ...!!!"લે. નીરવ પટેલ "શ્યામ"ઘણા પછી રવિવારનો એક દિવસ મારા માટે ફ્રી મળ્યો હતો, સોમથી શનિ તો ઓફિસ જવાનું હોય અને મોટાભાગના રવિવાર કામમાં જ વીત્યા હતા. પરંતુ આ રવિવારે કોઈ કામ નહોતું જેથી મેં મારુ ગમતું કરવાનો ...Read More