Sukhno password - 5 by Aashu Patel in Gujarati Motivational Stories PDF

સુખનો પાસવર્ડ - 5

by Aashu Patel Verified icon in Gujarati Motivational Stories

કાંઠે બેસીને છબછબિયાં કરવા કે પછી મધદરિયે ઝંપલાવવાનું સાહસ કરવું? ચોઈસ ઈઝ અવર્સ! સુખનો પાસવર્ડ આશુ પટેલ મોટા ભાગના લોકો જીવનસાગરમાં કાંઠે બેસીને છબછબિયાં કરતા હોય છે, પણ કેટલાક વીરલાઓ મધદરિયે ઝંપલાવવાનું સાહસ કરતા હોય છે. કાંઠે બેસીને જીવનનો ...Read More