Aashro by Anami D in Gujarati Women Focused PDF

આશરો

by Anami D in Gujarati Women Focused

ઘરના આંગણે એક સફેદ વાન આવીને ઉભી છે. ગામ ના નાના બાળકો એ વાનના ફરતે ફરી રહ્યા છે. પાડોશમાં રહેતા રાવજીભાઇ વાનમા આવેલ પેલા માણસ સાથે વાતો કરી રહ્યા છે. ઘરમાથી એક કેડેથી નમેલી વાંકી ચાલતી ડોશી ધીરે ધીરે ...Read More