અધુુુરો પ્રેમ - 11 - વળાંક

by Gohil Takhubha Verified icon in Gujarati Love Stories

વળાંકપલકે આકાશને ખૂબ સમજાવી જોયું પણ આકાશ એકપણ શબ્દ બોલ્યા વગર જ પોતાના બેડમાંથી ઉભો થઇ ને દરવાજો ખોલીને બાથરૂમમાં ઘુસી ગયો.પલકે આ બધું જ નજરોનજર જોયું. એણે આકાશને ઘણોજ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ એનો બધો જ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ...Read More